การล้างพิษทางลำไส้ใหญ่

การล้างพิษทางลำไส้ใหญ่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การล้างพิษทางลำไส้ใหญ่

ลำไส้ใหญ่เป็นแหล่งใหญ่ที่เกิดสารพิษ ส่วนใหญ่เกิดจากการหมักหมมของเศษอาหารที่ถูกแบคทีเรียทำให้บูดเน่า ถ้าเข้าใจอย่างผิวเผินก็ถือกันว่าในลำไส้ใหญ่นั้นล้วนมีสารเสียที่เกิดจากแบคทีเรียที่ต้องขจัดออก ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเกิดการดูดซึมกลับเข้าตัว ก่ออันตรายแก่สุขภาพ แต่ความรู้ใหม่ๆได้อธิบายไว้ว่า ในลำไส้ใหญ่จะมีทั้งแบคทีเรียที่ดี และไม่ดี ซึ่งอยู่ร่วมกันและแข่งขันกัน แบคทีเรียที่ดีๆถ้าได้รับการเพาะเลี้ยงให้เจริญเติบโตในลำไส้ได้ดี ก็จะย่อยซากอาหารที่ผ่านมาถึง เกิดเป็นสารที่มีประโยชน์ เช่น กรดไพรูวิก กรดบิวไทริก และอื่นๆ สารเหล่านี้สามารถดูดซึมเข้าสู่ตับ กลายเป็นพลังงานให้แก่ตับได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ของพลังงานทั้งหมดที่ตับใช้เลยทีเดียว

ระบบล้างพิษภายในร่างกายของเราจะเริ่มทำงานตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มตื่นขึ้นมาเท่านั้น ทั้งนี้ร่างกายจะพร้อมขับถ่ายภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากที่ตื่นนอนแล้ว ถ้าหากว่าผ่าน 1 ชั่วโมงไปแล้ว ร่างกายของเรายังไม่ได้ขับถ่ายของเสียออกไประบบขับถ่ายก็จะหยุดทำงานโดยชั่วคราว

อุจจาระ ปัสสาวะ น้ำมูก น้ำลาย ขี้ตา ขี้ฟัน อาเจียน เรอ ผายลม หาว จาม ล้วนเป็นผลของกระบวนการล้างพิษของร่างกายตามธรรมชาติทั้งสิ้น ดังนั้นหากเราเข้าใจถึงระบบการล้างพิษภายในร่างกายอย่างถ่องแท้แล้ว เราย่อมสามารถเอาชนะพิษร้ายทั้งหลายที่อยู่ในตัวได้โดยไม่ยาก