เทวีฮาเทอร์

เทวีฮาเทอร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เทวีฮาเทอร์

 

คำว่าฮาเทอร์ มาจากคำว่า อเทอร์ (ATHYR) ในภาษากรีกโบราณ ชาวกรีกยกย่องเทวีฮาเทอร์เทียบเท่ากับเทวีแห่งความงามและความรัก

เทวีฮาเธอร์เป็นเทวีแห่งนภาอากาศที่ยิ่งใหญ่ มีสัญลักษณ์แทน คือวัว เทวีฮาเธอร์ยังได้ชื่อว่าเทวีพระมารดาแห่งจักรวาล บางยุคชาวไอยคุปต์เรียกพระนามว่าผู้สร้างจักรวาล ทั้งนี้มีเรื่องเล่าว่าเทวีฮาเทอร์ทรงเป็นวัวแห่งสวรรค์ ที่เป็นผู้ให้กำเนิดจักรวาล และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเขตจักรวาล นักปราชญ์ไอยคุปต์บางคนกล่าวว่า พระนามของพระองค์หมายความถึง วังหรือที่ประทับของเทพเจ้าฮอรัส ซึ่งจะเสด็จมาประทับบนพระอุระของพระองค์ทุกคืน ก่อนที่จะเกิดใหม่ในช่วงรุ่งอรุณของวันต่อไป

บทบาทที่สำคัญของเทวีฮาเทอร์ ตามตำนานที่ระบุไว้ในคัมภีร์มรณะกล่าวไว้ว่า เมื่อวิญญาณของมนุษย์ไปถึงทางเข้าสู่โลกวิญญาณ หรือที่เรียกว่า ยมโลก เทวีฮาเทอร์จะไปต้อนรับในรูปของวัว วิญญาณเหล่านั้นจะขอร้องให้พระองค์ช่วยพาเข้าไปสู่โลกวิญญาณ โดยนั่งบนหลังวัว ความนิยมนับถือเทวีฮาเทอร์ได้แพร่สะพัดออกไปยังเมืองต่างๆ ภายในอาจักรไอยคุปต์อย่างกว้างขวาง มีการสร้างเทวาลัยสำหรับบูชาเทวีฮาเทอร์เพิ่มขึ้นตามลำดับ เนื่องจากเทวีฮาเทอร์ยอมรับเหตุผลต่างๆ ของเทพีประจำถิ่นนำมาประยุกต์กับพิธีกรรม เช่น บวงสรวงอย่างเต็มที่ ทำให้มีผู้คนนับถือมากขึ้น ศูนย์กลางสำคัญในการจัดพิธีกรรมบวงสรวงดังกล่าวอยู่ที่เมืองเดนดีร่า