หมดยุคชนชั้นกลางในองค์กร

“ผู้จัดการควรหมั่นปรับตน พัฒนาให้เป็นคนที่อยู่เหนือระดับคุณค่าเฉลี่ย

กลายเป็นคนที่มีคุณค่าสูง”

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

องค์กรโดยทั่วไปจะมีการแบ่งกลุ่มพนักงานเป็น 3 กลุ่มด้วยกันในรูปทรงพีระมิด

  • กลุ่มแรกเป็นกลุ่มฐานล่าง คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในองค์กร
  • กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มผู้จัดการทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมต่อประสานงานและบริหารผลงานต่างๆ
  • กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มยอด คือ ผู้บริหารจัดการทำหน้าที่กำกับทิศทางและขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร

รูปภาพที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมานั้นก็ดูเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทว่าอาจารย์ Lynda gratton  แห่ง London Business School เคยเสนอผลงานวิจัยที่แตกต่างและน่าสนใจไว้ว่ากลุ่มคนที่เชื่อมอยู่ตรงกลางหรือกลุ่มผู้จัดการมีแนวโน้มที่จะค่อยๆลดน้อยลงและอาจจะหมดไปในที่สุด

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บรรดาผู้จัดการที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางนั้นอาจจะหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปมีดังนี้

1  ระบบเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูง สามารถทำหน้าที่บริหารจัดการการปฏิบัติงานตามแผนงานแทนเหล่าผู้จัดการได้แทบทุกเรื่อง มีการพัฒนาโปรแกรมที่นำมาใช้ในการสอดส่องติดตามการปฏิบัติงานความผิดปกติแสดงค่าความล่าช้าได้อย่างทันการณ์

2 คนรุ่นใหม่ที่เรียกกันว่า Gen Y (Generation Y) หรือ Gene Net ( Internetหรือ Networking) ลักษณะที่ให้คุณค่ากับการทำงานที่ท้าทาย ทำด้วยตนเองแบบเบ็ดเสร็จ ต้องการได้รับความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในงานนั้นอย่างเต็มที่ ชอบที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ หรือสิ่งใหม่ๆด้วยตนเอง เพราะคนรุ่นใหม่อยู่ในโลกไซเบอร์ที่ค้นคว้าความรู้อันมหาศาลได้ทุกเรื่องเพียงปลายนิ้วคลิก เขาจึงไม่นิยมที่จะต้องมีคนมาคอยสอนงานหรือชี้แนะให้ทำตามแบบคนอื่นๆมากนัก