ให้ความสำคัญในการดูแลคนและพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง

ให้ความสำคัญในการดูแลคนและพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารขององค์กรที่อยู่รอดนั้นจะให้ความใส่ใจในการเยี่ยมเยียนดูแลให้ความใกล้ชิด ร่วมคิด ร่วมทำในยามลำบากมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกผูกพันและเพิ่มขวัญกำลังใจแก่พนักงาน รวมทั้งเน้นการสื่อสารให้ทราบสถานการณ์ที่เป็นจริง ตรงไปตรงมา แต่ไม่ถึงกับท้อถอย ซึ่งจะทำให้พนักงานสัมผัสถึงความจริงใจของผู้นำได้ และยิ่งเพิ่มความไว้วางใจและเชื่อมั่นมากขึ้น การพัฒนาความสามารถของพนักงานโดยใช้แนวคิดให้ที่ทำงานเป็นห้องเรียน ให้หัวหน้าให้เพื่อนๆเป็นครู เป็นสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการรักษาความสามารถของพนักงานให้ทำงานได้ทั้งในช่วงขาลงและพร้อมสร้างสรรค์โอกาสความสำเร็จได้ในช่วงขาขึ้นได้ทันท่วงที ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นและสังคมองค์กรที่สามารถรักษาตัวให้อยู่รอดและยืนหยัดอยู่ได้ ก็จะไม่ยอมยืนอยู่เพียงลำพังอย่างคนเห็นแก่ตัว แต่พยายามจะหาทางช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะบริษัทที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจให้สามารถยืนอยู่เคียงข้างกันได้ เช่น มีการแนะนำให้ลูกค้าของตนใช้สินค้าและบริการของบริษัทคู่ค้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังคงส่งเสริมกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนสังคมตามกำลังความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง หาประมวลผลข้อสังเกตทั้งหมดก็คงจะหมดลงมาที่เรื่องการรู้จักประเมินตน ประเมินความสามารถของตน และควบคุมการบริหารงานดี เน้นดูแลต้นทุนทางการเงิน ใส่ใจเรื่องทุนทางด้านคนและเกื้อกูลผู้คนด้วยนั่นเอง ที่ทำให้องค์กรอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน