เปลี่ยนงานใหม่อย่างไรไม่ให้พลาด

เปลี่ยนงานใหม่อย่างไรไม่ให้พลาด

 

Image result for change job

 

“ต้องดูเขา คือ ดูทั้งองค์กรเดิมและที่ใหม่ให้ดี รวมถึงดูตัวเราเองด้วย เปลี่ยนงานร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”

ใช่ว่าวงการลูกหนังเท่านั้นที่มีการซื้อตัวนักเตะเก่งๆไปเข้าสังกัดในทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียง ในวงการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิง ศิลปิน ดาราก็เปลี่ยนค่ายกันไปมา ในวงการธุรกิจคนทำงานก็เช่นกัน ยังคงมีสงครามแย่งชิงคนเก่งไปทำงานกับองค์กรต่างๆ เมื่อมีความต้องการคนเก่งในตลาดแรงงานสูง แน่นอนคนเก่งจริงสามารถตั้งราคาต่อรองค่าตอบแทนของตนได้สูง และสามารถเปลี่ยนงานใหม่กันเป็นว่าเล่น มีบริษัทที่ปรึกษาหลายแห่งได้ทำการสำรวจเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับปัจจัยที่คนเก่งใช้ในการพิจารณาเปลี่ยนงานใหม่และอัตราความสำเร็จในการเปลี่ยนองค์กร ซึ่งพบว่าคนเก่งตัดสินใจผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่และอัตราความสำเร็จในการทำงานกับที่ใหม่นั้นอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ  ถึงจะเป็นคนเก่ง ดี มีความสามารถ แต่ก็พลาดได้เหมือนกัน หากตัดสินใจด้วยอารมณ์เหนือเหตุผล คนเก่งมั่นใจว่าตนเองมีดีอยู่แล้ว จึงตัดสินใจแบบไปรับความท้าทายเอาดาบหน้าดีกว่าไหม ถ้าไม่กดดันตัวเองและเพิ่มความแยบคายในการไตร่ตรองเรื่องการเปลี่ยนงานเพิ่มมากขึ้น โดยการถามตัวเองหลายๆครั้งก่อนว่าใช่ตำแหน่งงานที่ถูกต้อง เวลาที่เหมาะสมหรือไม่ โอกาสของตัวเองในที่ทำงานเดิมแล้วหรือยังมีต้นทุนการเปลี่ยนองค์กรที่คุ้มค่าหรือไม่ ความปรารถนาค่านิยมของตนคืออะไร