ปัสสาวะ

ปัสสาวะ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปัสสาวะ

 

ปัสสาวะ ประกอบด้วยน้ำร้อยละ 95 ยูเรียร้อยละ 2 ส่วนที่เหลือเป็นคลอรีน ฟอสเฟต แอมโมเนีย กรดยูริก โซเดียม ฟอสเฟต โพแทสเซียม และครีเอทินิน เป็นของเสียที่ร่างกายขับออกมาโดยไตที่มีหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด โดยของเสียจะถูกส่งออกจากไตผ่านทางท่อไตเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ ที่มีความจุประมาณ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อมีปัสสาวะขังอยู่ประมาณ 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร กระเพาะปัสสาวะจะหดตัวเพื่อขับปัสสาวะออกมา โดยในแต่ละวันร่างกายจะขับปัสสาวะออกมาประมาณ 1-1.5 ลิตร หากไตทำงานผิดปกติจะมีสิ่งอื่น ๆ เช่น เลือด ปะปนมากับปัสสาวะและหากไตทำงานไม่ได้ทั้งสองข้าง ร่างกายจะไม่สามาถขับของเสียออกจากเลือดฝ่านทางปัสสาวะได้ ซึ่งมีการใช้ไตเทียมเป็นเครื่องมือกรองของเสียออกจากเลือดที่อยู่ภายนอกร่างกาย หรืออาจทำการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนไตจากผู้บริจาค เนื่องจากร่ายกายมีไต 2 ข้าง หากเหลือเพียง 1 ช้างก็สามารถทำงานได้เป็นปกติ