ความรู้รอบตัว-ยีสต์ (Yeast)

ยีสต์ (Yeast)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Yeast

 

ยีสต์หรือส่าเหล้าเป็นราชนิดหนึ่งที่เป็นสัตว์เซลล์เดียวมีรูปร่างแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิด เช่น สามเหลี่ยม กลมรี สามเหลี่ยมแบบมะนาว แบบฝรั่ง เป็นต้น พบทั่วไปในธรรมชาติทั้งน้ำ ในดิน ส่วนต่าง ๆ ของพืช ในสัตว์ทั้งในและนอกตัวสัตว์ บริเวณที่พบยีสต์บ่อยและ่จำนวนมาก คือ ที่ที่มีความเข้มข้นของน้ำตาลสูง เช่น น้ำผลไม้ที่มีรสหวาน เป็นต้ร เมื่อปะปนลงไปในอาหารมักทำให้อาหารบูดเน่ายีสต์ส่วนใหญ่มีการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศด้วยวิธีแตกหน่อ ยีสต์ เป็นจุลินทรีย์ชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักและนำมาใช้ประโยชน์เป็นเวลานานแล้ว โดยมีการบันทึกเมื่อประมาณ 6,000 ปีที่แล้วว่ามีการนำยีสต์มาใช้ในการผลิตเบียร์ชนิดที่เรียกว่า”Booza”

ปัจจุบันมีการนำยีสต์มาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ขนมปัง เป้นต้น และเครื่องดื่ม เช่น  วิสกี้ เบียร์ ไวน์ นอกจากนี้ยังนำไปผลิตเอธิลแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงและสารเคมี เนื่องจากยีสต์มีคุณสมบัติสำคัญในการเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และแอลกอฮอล์ สำหรับยีสต์ที่ใส่ให้ขนมปังฟูมาจากยีสต์กินน้ำตาลในแป้งที่ใช้ทำขนมปัง ในระหว่างนี้มันจะคายออกซิเจนออกมา ทำให้เมื่อนำไปอบจะทำให้เกิดรูพรุนฟูขึ้นมา