วิทยาศาสตร์รอบรู้-ไอแซก นิวตัน (Isaac Newton)

ไอแซก นิวตัน (Isaac Newton)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Isaac Newton

 

ไอแซก นิวตัน เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2185(ค.ศ.1642) ที่หมู่บ้านวูลสธอร์พ เมืองลินคอร์นเชียร ประเทศอังกฤษ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2270 (ค.ศ.1727) ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขา คือทฤษฎีแรงดึงดูดของโลก (Law of Gravitation) ซึ่งเขาค้นพบโดยบังเอิญระหว่างที่เขากำลังมองดวงจันทร์และสงสัยว่าทำไมดวงจันทร์จึงต้องหมุนรอบโลก ระหว่างนั้นก็มีผลแอปเบิ้ลตกลงมา เขาจึงเกิดสงสัยขึ้นมาอีกว่าเหตุใดวัตถุจึงต้องตกลงพื้น ไม่ลอยขึ้นฟ้าไปบ้าง

จากข้อสงสัยนี้เองได้นำไปสู่การทดลองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลก โดยการนำก้อนหินผูกเชือกเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ก้อนหินไม่หลุดลอยไป ดังนั้นที่โลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์และที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกล้วนแต่เกิดจากแรงดึงดูด รวมถึงสาเหตุขที่แอบเปิ้ลตกลงบนพื้นด้วย นอกจากนี้เขาให้กำเนิดวิชาคณิตศาสตร์แขนงใหม่ ได้แก่ แคลคูลัสที่ใช้สำหรับการคำนวณหาความยาวของเส้นโค้งบนพื้นผิวที่เขาเรียกว่า “Method of Flexuous” ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่า “แคลคูลัสเชิงอินทิกรัล”นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีและผลงานวิทยาศาสตร์อีกมากมาย