รอบรู้ทั่วไป 365 วัน

วันที่ 20  มกราคม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เรือหลวงจักรีนฤเบศร

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2539 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีปล่อยเรือหลวงจักรีนฤเบศรลงน้ำ ณ อุ่เรือบาซาน ประเทศสเปน ที่มรของการสร้างเรือลำนี้มาจากเมื่อปี พ.ศ. 2533 พายุไต้ฝุ่นเกย์พัดขึ้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย บริเวณจังหวัดชุมพร กกองทัพเรือได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสภัย แต่การดำเนินการเป็นไปอย่างล่าช้า จึงมีแนวคิดในการสร้างเรือบรรทุกเฮลคอปเตอร์ สำหรับปฏิบัติงานทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัย และในราชการสงคราม ดังนั้นกองทัพเรือจึงได้ว่าจ้างบริษัท บาซาน เมืองเฟรรอล  ประเทศสเปน ต่อเรือบรรทุกอากาศยานด้วยงบประมาณ 7,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเรือบรรทุกอากาศยานลำแรกและลำเดียวของราชนาวีไทยและในอาเซียน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานชื่อว่า จักรีนฤเบศร ขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2540 ภายในเรือจักรีนฤเบศรประกอบด้วยห้องมากกว่า 600 ห้อง อาทิหอบังคับการบิน ห้องศูนย์ยุทธการ ห้องบรรยายสรุปการบิน ห้องควบคุมดาดฟ้าบิน ห้องควบคุมการจราจรทางอากาศ ห้องอุตุนิยมวิทยา ห้องครว โรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีเตียง 15 เตียง ห้องเอกซเรย์ ห้องทันตกรรม และห้องผ่าตัด