ความรู้รอบตัว – 14 กุมภาพันธ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Saint Valentine's Day

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น วันวาเลนไทน์ (Valentine’s Day) หรือวันนักบุญวาเลนไทน์ (Saint Valentine’s Day) ถือเป็นวันแห่งความรักที่เผยแพร่ไปทั่วโลก เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโรมัน โดยเป็นวันเฉลิมฉลองของจูโน่ซึ่งเป็นราชินีแห่งเล่าเทพและเทพธิดาของโรมัน ในฐานะเทพีแห่งอิสสตรีและการแต่งงาน ต่อมาในสมัยจักรพรรดิคลอดิอุสที่ 2 (Claudius ll) แห่งจักรวรรดิโรมัน ได้เกิดสงครามหลาย ครั้งจนขาดแคลนทหารโดยส่วนหนึ่งเกิดจากชายชาวโรมันไม่ต้องการจากครอบครัวไป พระองค์จึงประกาศยกเลิกงานแต่งงานและงานหมั่นทั้งหมดในกรุงโรม ขณะนั้นมีนักบุญวาาเลนไทน์และนักบุญมาริอุสได้จัดตั้งองค์กรลับขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือให้คู่รักชาวคริสเตียนได้แต่งานกันอย่างลับ ๆ ผลจากการกระทำดังกล่าวนักบุญวาาเลนไทน์จึงถูกลงโทษประหารชีวิตโดยดารตัดศีรษะในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ประมาณปี พ.ศ.273