เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

การตรวจด้วย

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

 

เป็นการตรวจที่ใช้รังสีเอกซเรย์จากเครื่องผลิตรังสีที่ให้ความถี่สูง ในการใช้รังสีเอกซเรย์เพื่อทำให้เกิดภาพขึ้นแล้วนำภาพถ่าย 2 มิติ มาอ่านโดยตรง หรือนำภาพ 2 มิติ มาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นภาพ 3 มิติ ถ้ามีการนำเทคนิคหรือเทคนิคอื่นๆมาประกอบด้วย เช่น การฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในกระแสเลือด มีการกลืนแป้งทึบรังสีเข้าไปทางปาก หรือสวนเข้าไปทางทวารหนักจะช่วยให้เห็นความผิดปกติในอวัยวะต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น สามารถตรวจหาความผิดปกติในร่างกายได้ทุกอวัยวะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า รวมทั้งการตรวจหาก้อนมะเร็งที่เกิดขึ้นทุกส่วนในร่างกาย

ข้อเสีย คือ การได้รับรังสีเอกซเรย์เข้าสู่ร่างกายและรวมทั้งก้อนมะเร็งต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะมองเห็นได้