การเสียสมดุลของระดับแร่ธาตุในเลือด

ภาวะไตเสื่อมและการเสียสมดุลของระดับแร่ธาตุในเลือด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไตเสื่อม

ธาตุฟอสฟอรัส (ความรุนแรงอันดับห้า)

ฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่มีมากเป็นอันดับที่ 4 ในร่างกายคือรองจากคาร์บอนไนโตรเจนแคลเซียมส่วนใหญ่สะสมอยู่ที่กระดูกรองลงมาอยู่ภายในเซลล์มีเพียงเล็กน้อยอยู่ในน้ำเลือดส่วนใหญ่อยู่ในรูปของฟอสเฟตค่าปกติในเลือดอยู่ที่ระดับ 2.7 ถึง 4.7 MEg/L

ภาวะฟอสฟอรัสสูง

สาเหตุรับประทานอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงในภาวะไตเสื่อมความสามารถในการขับฟอสฟอรัสลดลงทำให้เกิดการสะสมฟอสฟอรัสในเลือด

อาการและอาการแสดงทำให้เกิดอาการคันตามผิวหนังในระยะยาวทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนเพราะจะทำให้เกิดการสลายของแคลเซียมในกระดูกอย่างต่อเนื่องถ้าสูงมากแบบเฉียบพลันจะมีผลกระทบต่อหัวใจและหลอดเลือด

การวินิจฉัยตรวจเลือดหาระดับฟอสฟอรัสในเลือดมีค่าเกินกว่า 4.7 MEg/L  การรักษาควรได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชียวชาญ

ภาวะฟอสฟอรัสต่ำ

สาเหตุรับประทานอาหารที่มีฟอสฟอรัสต่ำลำไส้มีข้อบกพร่องในการดูดซึมฟอสฟอรัสหรือรับประทานสารที่มีฤทธิ์ดักจับฟอสฟอรัสเช่นแคลเซียมคาร์บอเนต

อาการและอาการแสดงไม่ค่อยพบอาการผิดปกติยกเว้นมีการลดต่ำลงแบบรวดเร็วและรุนแรงจะพบอาการอ่อนแรงหัวใจเต้นผิดจังหวะและหยุดหายใจได้ การตรวจวินิจฉัยตรวจหาระดับฟอสฟอรัสในเลือดมีค่าต่ำกว่า 2.7 MEg/L

การรักษาควรได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชียวชาญ