การเกิดด่างขาว

การเกิดด่างขาว

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะการเกิดด่างขาว รอยโรคจะเกิดขึ้นเองโดยไม่มีอาการร่วม ลักษณะผื่นขึ้นในตอนแรกจะเป็นสีขาวจาง ขอบเขตไม่ชัด แต่เมื่อเป็นนานขึ้นจะเห็นเป็นสีขาวขอบชัดเจน อาจมีรูปร่างวงกลม วงรี หรืออาจมีหลายวงรวมกันจนเป็นวงใหญ่ที่มีขอบเขตหยัก รอยโรคที่เกิดขึ้นนี้อาจมีขนาดตั้งแต่จุดเล็กไปถึงแผ่นใหญ่ ทั้งยังพบได้ทุกส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะใบหน้าริม ฝีปาก ปลายมือ ปลายเท้า เท้า หน้าอก หลัง อวัยวะเพศ นอกจากนี้เส้นขนบริเวณผิวหนังที่เป็นโรคด่างขาวอาจมีสีขาวตามไปด้วย และเนื่องด้วยมีโรคผิวหนังหลายชนิดที่มีลักษณะสีขาว เช่น โรคเกลื้อน ตกกระขาว และกลากน้ำนม ดังนั้นจึงควรให้แพทย์เป็นผู้ทำการวินิจฉัยว่ารอยสีขาวที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากสาเหตุใด