เงินกองทุน เงินบําเหน็จ เงินสะสม

เงินกองทุน เงินบําเหน็จ เงินสะสม

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เงินบำนาญ

 

โดยปกติหลังเกษียณตั้งแต่ลูกจ้างประจำไล่ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการและเอกชน เราจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งเป็นเงินบำเหน็จเงินกองทุนหรือเงินสะสมเป็นเงินก้อนโดยเจตนารมย์ก็เพื่อให้ไว้เป็นกองทุนในการเริ่มต้นชีวิตหลังเกษียณ แต่ผู้เกษียณโดยส่วนมากมักจะนำเงินไปใช้ผิดประเภท เช่น นำไปเปลี่ยนรถใหม่ ต่อเติมบ้านใหม่ ซึ่งเป็นการใช้เงินที่ไม่เกิดมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด หรือไม่ลูกหลานบริวารที่พอรู้ข่าวว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีเงินก้อนอยู่ ก็จะมาขอโดยอ้างความจำเป็นต่างๆนาๆ หรือนำไปใช้ในสิ่งที่ไม่เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้เงินก้อนสุดท้ายหมด ไม่สามารถที่จะนำไปทำให้เกิดประโยชน์หรือมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขได้ ดังนั้นการบริหารเงินก้อนสุดท้ายจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวด