ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะคุ้มหรือไม่

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะคุ้มหรือไม่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ก่อนจะเลือกลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ เรามาทำความรู้จักข้อมูลพื้นฐานของอสังหาริมทรัพย์การก่อน อสังหาริมทรัพย์หมายถึง ที่ดิน ทรัพย์อันติดกับที่ดิน หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน รวมทั้งหลายอันเกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์แบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้

ที่ดิน หมายถึง ที่ดินทั่วไป รวมทั้งภูเขา ห้วย หนอง คลองบึง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเล

ทรัพย์สินอันติดกับที่ดิน เช่น ไม้ยืนต้น อาคาร โรงเรือน หรือสิ่งก่อสร้างบนที่ดิน บ้านทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม

ทรัพย์ ที่ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือซึ่งมนุษย์นำมารวมไว้กับที่ดินจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นดินตามธรรมชาติ

สิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีโฉนด เช่น ภาระจำยอมสิทธิ์อาศัย เป็นต้น

ภาระจํายอม หมายถึง เราต้องยินยอมให้ใช้อสังหาริมทรัพย์นั้น เช่น ต้องยินยอมให้ใช้ที่ดินเป็นทางผ่านเข้าออก