มารยาทสังคม

มารยาทสังคม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มารยาทสังคม

ลูกรัก…..การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือมารยาทสังคมเช่นความอ่อนน้อมถ่อมตนการรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่การแสดงสัมมาคารวะมารยาทสังคมเช่นนี้เป็นอาภรณ์ประดับตัวดีกว่าเสื้อผ้าและเครื่องประดับหรูหราราคาแพงลูกควรฝึกฝนปฏิบัติมารยาทสังคมเหล่านี้เข้าไว้ให้คล่องแคล่วเคยชินเวลาทำจริงจะได้ไม่เขินเวลาไปพบปะติดต่องานกับผู้อื่นก็ดีไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีหากลูกรู้จักและปฏิบัติมารยาทสังคมได้ดีลูกจะได้คะแนนนิยมเป็นพิเศษจากผู้ที่ลูกไปหามารยาทสังคมนี้เป็นเสน่ห์ของคนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับความเกรงใจไม่ว่าใครล้วนแต่ชอบคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะพูดจาอ่อนหวานรู้จักวางตัวดีด้วยกันทั้งนั้นคนมีความรู้ดีมีฐานะดีแต่ขาดเสน่ห์คือมารยาทสังคมจะน่ายกย่องนับถือได้อย่างไรเล่าลูก