เดอิดาระ

เดอิดาระ

เดอิดาระ

เดอิดาระ

        เดอิดาระ เป็นนินจาในสังกัดแสงอุษา นินจาถอนตัวของอิวะงาคุเระ เป็นผู้ใช้ดินเหนียว ที่สามารถดัดแปลงเป็นรูปต่าง ๆ ได้ โดยใช้มือแปลกๆของเขา มันกิน รูปปั้นดินเผาแล้ว มันจึงแปลงสภาพของมันตามรูปร่าง ที่คิด

        เมื่อโจมตี ดินเหนียวจะระเบิดซึ่งก็เป็นคาถาของเดอิดาระ ชื่อ ดินเหนียวระเบิด(คัทสึ) เขาเดินทางมากับอากาซึนะโนะ ซาโซริ [Sasori] เป็นนักเชิดหุ่นเหมือนกับ คันคุโร่

ซึ่งเป็นโจนินแล้วในตอนนั้นแต่แล้วเมื่อซาโซริตายเดอิดาระก้ได้จับคู่กับโทบิออกตามล่าสัตว์หาง เดอิดาระ นั้น เป็นตัวประหลาดตัวหนึ่งก็ว่าได้เพราะ มีลิ้นทั้งหมด 4อย่าง คือ มือซ้าย มือขวา ปากและหน้าอกซ้าย เดอิดาระเคยเฉียดตายมาหลายต่อหลายครั้ง

        แต่ก็ยังคงความมีชีวิตต่อได้ อีกทั้ง ระเบิด ต่างๆนั้นมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไปทั้งหมดมี 5C และ C5 นั้น ถือเป็นไม้ตายสุดยอดที่ระเบิดตัวเองไปตายพร้อมกันเนื่องมาจากว่า โมโหซาสีเกะว่าตาของซาสึเกะและอิทาจิไม่เคยเห็นคุณค่าของศิลปะเลยจึงระเบิดตัวเองและนึกขอโทษโทบิที่ต้องตายไปด้วยเพื่อที่จะฆ่าซาสึเกะให้ได้

        แต่ซาสึเกะใช้คาถาย้ายมิติเวลาและได้ใช้เนตรวงแหวนสะกดมันดะ(สัตว์คาถาอัญเชิญของโอโรจิมารุ) แต่ระหว่างที่เข้าไปก็โดนระเบิดเข้าพอดีแต่ก็หนีออกมาได้โดยทีซุยเงสึใช้เลือดของซาสึเกะเพื่อที่จะใช้คาถาอัญเชิญเรียกมันดะออกมามันดะโกรธแค้นซาสึเกะมากแต่ก็ตายในที่สุด

        ฝ่ายนารูโตะก็ตามหาจนได้ร่องรอยของซาสึเกะแต่ปั๊กคุง(สุนัขนินจาของคาคาชิ)ได้บอกว่าไม่สามารถออกตามหาต่อได้แต่คิบะสามารถได้กลิ่นซาสึเกะแล้วก้ออกตามหากันต่อแต่ก็ถูกคารินย้อนแผนโดยใช้เสื้อของซาสึเกะตัดให้เป็นหลายชิ้น

แล้วให้นกที่จูโกะเรียกมาจิกและบินไปทุกทิศทางทำให้คิบะไม่สามารถหาต่อได้นารูโตะจึงให้คาถาแยกเงาพันร่างหาทุกทิศทางแต่ก้ไม่เจอซาสึเกะแต่กลับได้เจออิทาจิ อิทาจิบอกว่าตัวเองมาเพื่อจะคุยกับนารูโตะ

        เดอิดาระเป็นคนที่เข้าโจมตีหมู่บ้านซึนะงาคุเระและจับตัวกาอาระไป และนำตัวไปสูบพลังออกจนหมดจากนั้นเมื่อพวกนารูโตะมาถึงก็ได้ทำการ เหยียดหยามศพกาอาระทำให้นารูโตะโมโหและได้มีพลังของจิ้งจอก9หางออกมา

ตอนนั้นไม่มีหางมีแค่หน้าตาที่คล้ายกับจิ้งจอก และไล่ตามไปพร้อมกับคาคาชิ และท้ายสุดก็เสียแขนไปหนึ่งข้างจากวิชาเนตรกระจกของคาคาชิ แต่คาคาชิก็ใช้จักระไปมากกับการใช้เนตรนี้ สุดท้ายเดอิดาระก็หลบหนีไป

แต่ก็ยังคงความมีชีวิตต่อได้ อีกทั้ง ระเบิด ต่างๆนั้นมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไปทั้งหมดมี 5C และ C5 นั้น ถือเป็นไม้ตายสุดยอดที่ระ

เบิดตัวเองไปตายพร้อมกันเนื่องมาจากว่า โมโหซาสีเกะว่าตาของซาสึเกะและอิทาจิไม่เคยเห็นคุณค่าของศิลปะเลยจึงระเบิดตัวเองและนึกขอโทษโทบิที่ต้องตายไปด้วยเพื่อที่จะฆ่าซาสึเกะให้ได้

ดินเหนียวจะระเบิดซึ่งก็เป็นคาถาของเดอิดาระ ชื่อ ดินเหนียวระเบิด(คัทสึ) เขาเดินทางมากับอากาซึนะโนะ ซาโซริ [Sasori] เป็นนักเชิดหุ่นเหมือนกับ คันคุโร่

  เมื่อโจมตี ดินเหนียวจะระเบิดซึ่งก็เป็นคาถาของเดอิดาระ ชื่อ ดินเหนียวระเบิด(คัทสึ) เขาเดินทางมากับอากาซึนะโนะ ซาโซริ [Sasori] เป็นนักเชิดหุ่นเหมือนกับ คันคุโร่

ซึ่งเป็นโจนินแล้วในตอนนั้นแต่แล้วเมื่อซาโซริตายเดอิดาระก้ได้จับคู่กับโทบิออกตามล่าสัตว์หาง เดอิดาระ นั้น เป็นตัวประหลาดตัวหนึ่งก็ว่าได้เพราะ มีลิ้นทั้งหมด 4อย่าง คือ มือซ้าย มือขวา ปากและหน้าอกซ้าย เดอิดาระเคยเฉียดตายมาหลายต่อหลายครั้ง

        แต่ก็ยังคงความมีชีวิตต่อได้ อีกทั้ง ระเบิด ต่างๆนั้นมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไปทั้งหมดมี 5C และ C5 นั้น ถือเป็นไม้ตายสุดยอดที่ระเบิดตัวเองไปตายพร้อมกันเนื่องมาจากว่า โมโหซาสีเกะว่าตาของซาสึเกะและอิทาจิ

ไม่เคยเห็นคุณค่าของศิลปะเลยจึงระเบิดตัวเองและนึกขอโทษโทบิที่ต้องตายไปด้วยเพื่อที่จะฆ่าซาสึเกะให้ได้

ซึ่งเป็นโจนินแล้วในตอนนั้นแต่แล้วเมื่อซาโซริตายเดอิดาระก้ได้จับคู่กับโทบิออก

        ต่อมา คาคุซึ นินจาที่มีหัวใจถึง 5ดวงในคนเดียวและสามารถเล่นธาตุได้ทุกธาตุ ได้ช่วยต่อแขนใหม่หลังจากที่ไปตามหาแขนจนเจอ และยังเป็นผู้จับกุม3หาง(มึสิคาเงะรุน4)ยางูระ

        แต่ก็ยังคงความมีชีวิตต่อได้ อีกทั้ง ระเบิด ต่างๆนั้นมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไปทั้งหมดมี 5C และ C5 นั้น ถือเป็นไม้ตายสุดยอดที่ระเบิดตัวเองไปตายพร้อมกันเนื่องมาจากว่า โมโหซาสีเกะว่าตาของซาสึเกะและอิทาจิไม่เคยเห็นคุณค่าของศิลปะเลยจึงระเบิดตัวเองและนึกขอโทษโทบิที่ต้องตายไปด้วยเพื่อที่จะฆ่าซาสึเกะให้ได้

        แต่ซาสึเกะใช้คาถาย้ายมิติเวลาและได้ใช้เนตรวงแหวนสะกดมันดะ(สัตว์คาถาอัญเชิญของโอโรจิมารุ) แต่ระหว่างที่เข้าไปก็โดนระเบิดเข้าพอดีแต่ก็หนีออกมาได้โดยทีซุยเงสึใช้เลือดของซาสึเกะเพื่อที่จะใช้คาถาอัญเชิญเรียกมันดะออกมามันดะโกรธแค้นซาสึเกะมากแต่ก็ตายในที่สุด

        ฝ่ายนารูโตะก็ตามหาจนได้ร่องรอยของซาสึเกะแต่ปั๊กคุง(สุนัขนินจาของคาคาชิ)ได้บอกว่าไม่สามารถออกตามหาต่อได้แต่คิบะสามารถได้กลิ่นซาสึเกะแล้วก้ออกตามหากันต่อแต่ก็ถูกคารินย้อนแผนโดยใช้เสื้อของซาสึเกะตัดให้เป็นหลายชิ้น

ให้นกที่จูโกะเรียกมาจิกและบินไปทุกทิศทางทำให้คิบะไม่สามารถหาต่อได้นารูโตะจึงให้คาถาแยกเงาพันร่างหาทุกทิศทางแต่ก้ไม่เจอซาสึเกะแต่กลับได้เจออิทาจิ อิทาจิบอกว่าตัวเองมาเพื่อจะคุยกับนารูโตะ

        เดอิดาระเป็นคนที่เข้าโจมตีหมู่บ้านซึนะงาคุเระและจับตัวกาอาระไป และนำตัวไปสูบพลังออกจนหมดจากนั้นเมื่อพวกนารูโตะมาถึงก็ได้ทำการ เหยียดหยามศพกาอาระทำให้นารูโตะโมโหและได้มีพลังของจิ้งจอก9หางออกมา

        เมื่อโจมตี ดินเหนียวจะระเบิดซึ่งก็เป็นคาถาของเดอิดาระ ชื่อ ดินเหนียวระเบิด(คัทสึ) เขาเดินทางมากับอากาซึนะโนะ ซาโซริ [Sasori] เป็นนักเชิดหุ่นเหมือนกับ คันคุโร่

  เมื่อโจมตี ดินเหนียวจะระเบิดซึ่งก็เป็นคาถาของเดอิดาระ ชื่อ ดินเหนียวระเบิด(คัทสึ) เขาเดินทางมากับอากาซึนะโนะ ซาโซริ [Sasori] เป็นนักเชิดหุ่นเหมือนกับ คันคุโร่

ซึ่งเป็นโจนินแล้วในตอนนั้นแต่แล้วเมื่อซาโซริตายเดอิดาระก้ได้จับคู่กับโทบิออกตามล่าสัตว์หาง เดอิดาระ นั้น เป็นตัวประหลาดตัวหนึ่งก็ว่าได้เพราะ มีลิ้นทั้งหมด 4อย่าง คือ มือซ้าย มือขวา ปากและหน้าอกซ้าย เดอิดาระเคยเฉียดตายมาหลายต่อหลายครั้ง

        แต่ก็ยังคงความมีชีวิตต่อได้ อีกทั้ง ระเบิด ต่างๆนั้นมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไปทั้งหมดมี 5C และ C5 นั้น ถือเป็นไม้ตายสุดยอดที่ระเบิดตัวเองไปตายพร้อมกันเนื่องมาจากว่า โมโหซาสีเกะว่าตาของซาสึเกะและอิทาจิไม่เคยเห็นคุณค่าของศิลปะเลยจึงระเบิดตัวเองและนึกขอโทษโทบิที่ต้องตายไปด้วยเพื่อที่จะฆ่าซาสึเกะให้ได้

ซึ่งเป็นโจนินแล้วในตอนนั้นแต่แล้วเมื่อซาโซริตายเดอิดาระก้ได้จับคู่กับโทบิออกตามล่าสัตว์หาง เดอิดาระ นั้น เป็นตัวประหลาดตัวหนึ่งก็ว่าได้เพราะ มีลิ้นทั้งหมด 4อย่าง คือ มือซ้าย มือขวา ปากและหน้าอกซ้าย เดอิดาระเคยเฉียดตายมาหลายต่อหลายครั้ง

       ตามล่าสัตว์หาง เดอิดาระ นั้น เป็นตัวประหลาดตัวหนึ่งก็ว่าได้เพราะ มีลิ้นทั้งหมด 4อย่าง คือ มือซ้าย มือขวา ปากและหน้าอกซ้าย เดอิดาระเคยเฉียดตายมาหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ยังคงความมีชีวิตต่อได้ อีกทั้ง ระเบิด ต่างๆนั้นมีความรุนแรงแตกต่างกัน

ตอนนั้นไม่มีหางมีแค่หน้าตาที่คล้ายกับจิ้งจอก และไล่ตามไปพร้อมกับคาคาชิ และท้ายสุดก็เสียแขนไปหนึ่งข้างจากวิชาเนตรกระจกของคาคาชิ แต่คาคาชิก็ใช้จักระไปมากกับการใช้เนตรนี้ สุดท้ายเดอิดาระก็หลบหนีไป

        ต่อมา คาคุซึ นินจาที่มีหัวใจถึง 5ดวงในคนเดียวและสามารถเล่นธาตุได้ทุกธาตุ ได้ช่วยต่อแขนใหม่หลังจากที่ไปตามหาแขนจนเจอ และยังเป็นผู้จับกุม3หาง(มึสิคาเงะรุน4)ยางูระ

        เดอิดาระเป็นคนที่เข้าโจมตีหมู่บ้านซึนะงาคุเระและจับตัวกาอาระไป และนำตัวไปสูบพลังออกจนหมดจากนั้นเมื่อพวกนารูโตะมาถึงก็ได้ทำการ เหยียดหยามศพกาอาระทำให้นารูโตะโมโหและได้มีพลังของจิ้งจอก9หางออกมา

ตอนนั้นไม่มีหางมีแค่หน้าตาที่คล้ายกับจิ้งจอก และไล่ตามไปพร้อมกับคาคาชิ และท้ายสุดก็เสียแขนไปหนึ่งข้างจากวิชาเนตรกระจกของคาคาชิ แต่คาคาชิก็ใช้จักระไปมากกับการใช้เนตรนี้ สุดท้ายเดอิดาระก็หลบหนีไป

        ต่อมา คาคุซึ นินจาที่มีหัวใจถึง 5ดวงในคนเดียวและสามารถเล่นธาตุได้ทุกธาตุ ได้ช่วยต่อแขนใหม่หลังจากที่ไปตามหาแขนจนเจอ และ ยังเป็นผู้จับกุม3หาง

 อากาซึนะโนะ ซาโซริ [Sasori] เป็นนักเชิดหุ่นเหมือนกับ คันคุโร่

ซึ่งเป็นโจนินแล้วในตอนนั้นแต่แล้วเมื่อซาโซริตายเดอิดาระก้ได้จับคู่กับโทบิออกตามล่าสัตว์หาง เดอิดาระ นั้น เป็นตัวประหลาดตัวหนึ่งก็ว่าได้เพราะ มีลิ้นทั้งหมด 4อย่าง คือ มือซ้าย มือขวา ปากและหน้าอกซ้าย เดอิดาระเคยเฉียดตายมาหลายต่อหลายครั้ง

        แต่ก็ยังคงความมีชีวิตต่อได้ อีกทั้ง ระเบิด ต่างๆนั้นมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไปทั้งหมดมี 5C และ C5 นั้น ถือเป็นไม้ตายสุดยอดที่ระเบิดตัวเองไปตายพร้อมกันเนื่องมาจากว่า โมโหซาสีเกะว่าตาของซาสึเกะและอิทาจิไม่เคยเห็นคุณค่าของศิลปะเลยจึงระเบิดตัวเองและนึกขอโทษโทบิที่ต้องตายไปด้วยเพื่อที่จะฆ่าซาสึเกะให้ได้

        แต่ซาสึเกะใช้คาถาย้ายมิติเวลาและได้ใช้เนตรวงแหวนสะกดมันดะ(สัตว์คาถาอัญเชิญของโอโรจิมารุ) แต่ระหว่างที่เข้าไปก็โดนระเบิดเข้าพอดีแต่ก็หนีออกมาได้โดยทีซุยเงสึใช้เลือดของซาสึเกะเพื่อที่จะใช้คาถาอัญเชิญเรียกมันดะออกมามันดะโกรธแค้นซาสึเกะมากแต่ก็ตายในที่สุด

เป็นตัวประหลาดตัวหนึ่งก็ว่าได้เพราะ มีลิ้นทั้งหมด 4อย่าง คือ มือซ้าย มือขวา ปากและหน้าอกซ้าย เดอิดาระเคยเฉียดตายมาหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ยังคงความมีชีวิตต่อได้ อีกทั้ง ระเบิด ต่างๆนั้นมีความรุนแรงแตกต่างกัน

         เดอิดาระ เป็นนินจาในสังกัดแสงอุษา นินจาถอนตัวของอิวะงาคุเระ เป็นผู้ใช้ดินเหนียว ที่สามารถดัดแปลงเป็นรูปต่าง ๆ ได้ โดยใช้มือแปลกๆของเขา มันกิน รูปปั้นดินเผาแล้ว มันจึงแปลงสภาพของมันตามรูปร่าง ที่คิด

        เมื่อโจมตี ดินเหนียวจะระเบิดซึ่งก็เป็นคาถาของเดอิดาระ ชื่อ ดินเหนียวระเบิด(คัทสึ) เขาเดินทางมากับอากาซึนะโนะ ซาโซริ [Sasori] เป็นนักเชิดหุ่นเหมือนกับ คันคุโร่

ซึ่งเป็นโจนินแล้วในตอนนั้นแต่แล้วเมื่อซาโซริตายเดอิดาระก้ได้จับคู่กับโทบิออกตามล่าสัตว์หาง เดอิดาระ นั้น เป็นตัวประหลาดตัวหนึ่งก็ว่าได้เพราะ มีลิ้นทั้งหมด 4อย่าง คือ มือซ้าย มือขวา ปากและหน้าอกซ้าย เดอิดาระเคยเฉียดตายมาหลายต่อหลายครั้ง

        แต่ก็ยังคงความมีชีวิตต่อได้ อีกทั้ง ระเบิด ต่างๆนั้นมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไปทั้งหมดมี 5C และ C5 นั้น ถือเป็นไม้ตายสุดยอดที่ระเบิดตัวเองไปตายพร้อมกันเนื่องมาจากว่า โมโหซาสีเกะว่าตาของซาสึเกะและอิทาจิไม่เคยเห็นคุณค่าของศิลปะเลยจึงระเบิดตัวเองและนึกขอโทษโทบิที่ต้องตายไปด้วยเพื่อที่จะฆ่าซาสึเกะให้ได้

ตามหาจนได้ร่องรอยของซาสึเกะแต่ปั๊กคุง(สุนัขนินจาของคาคาชิ)ได้บอกว่าไม่สามารถออกตามหาต่อได้แต่คิบะสามารถได้กลิ่นซาสึเกะแล้วก้ออกตามหากันต่อแต่ก็ถูกคารินย้อนแผนโดยใช้เสื้อของซาสึเกะตัดให้เป็นหลายชิ้น

แล้วให้นกที่จูโกะเรียกมาจิกและบินไปทุกทิศทางทำให้คิบะไม่สามารถหาต่อได้นารูโตะจึงให้คาถาแยกเงาพันร่างหาทุกทิศทางแต่ก้ไม่เจอซาสึเกะแต่กลับได้เจออิทาจิ อิทาจิบอกว่าตัวเองมาเพื่อจะคุยกับนารูโตะ