ดาเตะ เซจิ

ดาเตะ เซจิ

ดาเตะ เซจิ

ดาเตะ เซจิ

        ดาเตะ เซจิ หรือ โคริน เซจิ เป็นตัวละครในเรื่อง ซามูไรทรูปเปอร์

เซจิ แห่งโคริน คือนักรบผู้สวมชุดเกราะโคริน (แสงสว่าง) ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจาก ความเคารพ

เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่งความนอบน้อม เป็นคุณสมบัติประจำกาย ใช้ ดาบยา เป็นอาวุธ

ชุดเกราะโครินเปรียบเสมือนจิตใจอันบริสุทธิ์ที่นำพาผู้คนออกจากความมืดมิด

เซจินั้นเป็นนักรบที่สง่างามที่สุดในกลุ่มทรูปเปอร์ทั้ง 5 เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่นอบน้อม ตรงข้ามกับท่าไม้ตายคือพลังดาบอัศนีบาต ที่แสดงพลานุภาพ